Engelli Öğrenci Danışmanları

 Engelli Öğrenci Danışmanlarımıza ihtiyaçlarınızı ve önerilerinizi aşağıdaki iletişim kanallarından iletebilirsiniz. 
 
Birimi Ünvanı Adı Soyadı E-posta Adresi Birim Telefon Numarası
Fatih Eğitim Fakütesi Dr. Öğretim Üyesi Raziye ERDEM raziyeerdem@trabzon.edu.tr 0 (462) 455 14 78- 12 51
Güzel Sanatlar ve Tasarım Fakültesi Öğr. Gör. Bihter AKYOL DAYI bihterakyoldayi@trabzon.edu.tr 0 (462) 455 1000
İletişim Fakültesi Araş. Gör. Dr. Aygün ÖZSALİH aozsalih@trabzon.edu.tr 0 (462) 455 1000
İlahiyat Fakültesi Öğr. Gör. Dursunali KARGIN dursunali@trabzon.edu.tr 0 (462) 455 4596
Spor Bilimleri Fakültesi Dr. Öğr. Üyesi Burak KURAL burakkural@trabzon.edu.tr 0 (462) 455 1000
Devlet Konservatuarı Öğr. Gör. Mustafa AYDIN mustafaaydin72@hotmail.com 0 (462) 455 1000
Beşikdüzü Meslek Yüksek Okulu Öğr. Gör. Gönül ERDEM AKAN gonulerdem@trabzon.edu.tr 0 (462) 455 1000
Şalpazarı Meslek Yüksek Okulu Öğr. Gör. Fatih ARSLAN fatih.arslan@trabzon.edu.tr 0 (462) 455 1052 -4992
Turizm ve Otelcilik Meslek Yüksek Okulu Öğr. Gör. Dr. Elif SİS ATABAY satabay@trabzon.edu.tr 0 (462) 455 1000
Tonya Meslek Yüksek Okulu Öğr. Gör. Rahşan KARAÇAL rahsankaracal@trabzon.edu.tr 0 (462) 455 4510- 4519
Vakfıkebir Meslek Yüksek Okulu Öğr. Gör. Sayinur ŞAKI sayinursaki@trabzon.edu.tr 0 (462) 841 3858
Lisansüstü Eğitim Enstitüsü Dr. Öğretim Üyesi Canan CENGİZ canancengiz@trabzon.edu.tr 0 (462) 455 1000